Wat

Het Huis van het Kind Roeselare is een lokaal samenwerkingsverband dat ouders ondersteunt bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Met de partners realiseren we in Roeselare een basisaanbod van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting dat voor elk gezin toegankelijk is.

Wie

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare bestaat uit partners met een aanbod dat gezinnen ondersteunt. De stad coördineert het samenwerkingsverband.

Hoe

Vanaf 2015 wordt het samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.